Besmette reizigers?

Besmette reizigers?

Update artikel op 18 jan 21 – 13.00

besmette reizigers

Er gaat geen dag voorbij of we worden uit alle mogelijke richtingen met corona cijfers om de oren geslagen. De laatste tijd is er een nieuwe zondebok gevonden: besmette reizigers.

Reizigers worden systematisch door onze pers, experts en politici gebasht. Reizigers zijn de nieuwe massamisdadigers. Het zijn de onverantwoordelijke egoïsten die de rest van de bevolking in gevaar brengen.

De regering heeft eigenlijk zijn eigen ruiten ingegooid. Door het verplicht testen weten we nu ook precies wat de impact van van de reizigers op de pandemie is.

Gek genoeg was het verdraaid moeilijk om aan deze cijfers te geraken. Ze waren er wel, maar zaten zo weggestoken dat het heel wat zoekwerk vereiste.

Uiteindelijk heeft de Waalse pers de cijfers van besmette reizigers gepubliceerd. Maar opnieuw een eigenaardig feit. We hebben die nog niet zien verschijnen in een Vlaams kanaal. Er zijn wel artikels verschenen om reizigers verder te criminaliseren. Vage artikels met foutieve cijfers. Misschien is dit na het verschijnen van dit artikel gebeurd, maar niet op het moment dat ik dit schreef.

Ik stel me dus vragen. Waarom publiceren de Walen dit wel en de Vlamingen niet? Zijn ze in het Zuiden van het land transparanter, eerlijker of doen ze hun werk beter.

Waarom mogen we dit in Vlaanderen blijkbaar niet weten? Hebben ze wat te verbergen

In dit artikel geef ik enkel feiten. Ik trek conclusies voor mezelf, maar zal die niet publiceren. Je mag aan de hand van wat hieronder verschijnt je eigen besluiten trekken.

Feit: de meeste van de besmette reizigers verbleven bij hun familie. Wie op hotel, appartement of in zijn eigendom verbleef, bleef grotendeels buiten schot.

Feit: de landen met de hoogst procentueel besmette reizigers waren: Roemenië,  Polen, Marokko, Turkije, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Emiraten. 

Feit: de landen met de laagste procentueel besmette reizigers waren onze buurlanden. Maar dit kunnen we eventueel nuanceren omdat er nog geen sluitende controle bestond/bestaat.

Hieronder de tabel met de cijfers die van toepassing zijn voor de periode van 4 – 10 januari. Bron Sciensano

Land van oorsprong
Aantal reizigers
Besmettingen
Procentueel
Roemenië
3969
373
9.4
Frankrijk
12209
293
2.4
Spanje
10170
275
2.7
Polen
6320
310
4.9
Italië
4969
94
1.9
Portugal
3351
90
2.7
Marokko
2458
138
5.6
Duitsland
2147
47
2.2
Nederland
1995
20
1.0
Verenigd Koninkrijk
1477
65
4.4
Griekenland
1238
5
0.4
Bulgarije
1078
22
2.0
Zwitserland
1000
29
2.9
Turkije
868
43
4.9
Verenigde Emiraten
825
46
5..6
Totaal
54074
1850
3.4

Ik ga misschien kort door de bocht. Maar in diezelfde periode werden in België 13611 personen besmet! Of als we het procentueel uitdrukken. Het totaal aantal besmette reizigers vertegenwoordigde in de periode van 4 – 10 13.5 pct van het totale cijfer. Het oplopen van een covid besmetting heeft redelijk veel te maken met het gedrag. Nu is de vraag of deze mensen, waren ze in België gebleven, hier geen besmetting hadden opgelopen?

Als je ziet hoe ze op een hoopje wachten om een ijsje te kopen of hoeveel volk er in een supermarkt rond toert. Ik heb er mijn twijfels over. Besmettingsgaarden te over. Dergelijk schouwspel zal je niet zien in bv Spanje waar de regels nog strenger zijn dan bij ons.

besmette reizigersValt er je niets op als je het algemene overzicht van de besmettingshaarden ziet? De grootste haard is op het werk! Daarna de Woonzorg Centra. Reizigers zullen wellicht onder de 5 pct vallen. Maar opnieuw, ze staan niet aangeduid. Diegenen die het overzicht opmaken vinden hen blijkbaar niet belangrijk genoeg en hebben ze dan maar ondergebracht bij de “5 pct Anderen”.

Mijn vraag is vrij eenvoudig. Als je deze beperkte invloed op de cijfers ziet, verdienen reizigers om gecriminaliseerd te worden? Moeten we hiervoor in ons land worden opgesloten?